Potřebuje výkon obsah nebo obsah výkon? Toť otázka…

14.1. 2021Redakce298x

Záludná a možná trochu filozofická otázka, my víme, ale rozhodně si zaslouží pozornost a zamyšlení se nad ní. Je totiž častým kamenem úrazu mnoha podnikatelů. Proč? Protože zapomínají na marketingový mix a jeho promyšlené vyvážení, což je pro úspěšný byznys naprostý základ.

Uznejte sami… Prodejní kampaně nebudou nikdy perfektně fungovat bez kvalitní podpory obsahu a nevyužijí svůj skvělý potenciál tak, jak by mohly. Stejně jako tvorba obsahové komunikace a sebelepšího contentu je bez efektivní propagace jako házení hrachu na zeď. Jak se tedy zdá, výdělečný byznys se bez této sehrané dvojky neobejde!

 

Co je marketingový mix a proč na něj nezapomínat?

Marketingový mix, známý také jako 4P, je souhrn 4 taktických nástrojů, s jejichž pomocí firma či podnikatel upravuje nabídku podle požadavků a přání cílového trhu. Zahrnuje aktivity, díky kterým se snaží vzbudit zájem neboli poptávku po svých produktech či službách.

Aby však zákazník skutečně nakoupil, je potřeba mu nabídnout pro něj správný produkt či službu, za správnou cenu, vyhovujícím způsobem a také ho informovat o tom, že produkt nebo daná služba existuje a co mu přinese.

 

Co 4P zahrnuje?

Produkt (Product)

Označuje nejen výrobek či službu, ale také kvalitu, design, obal, záruky, doplňkové služby, image výrobce a firmy a další faktory, které rozhodují o tom, zda produkt uspokojí požadavky a očekávání spotřebitele.

 

Cena (Price)

Hodnota vyjádřená v penězích, za kterou se produkt či služba prodává. Obsahuje ale nejen samotnou cenu, ale také náklady, slevy, cenové akce, náhrady nebo možnosti úvěru či platební podmínky.

 

Místo (Place)

Zahrnuje celou cestu produktu či služby od výrobce až k zákazníkovi – prodejní kanály, logistiku, dostupnost, místo prodeje, prostředníky a zprostředkovatele, způsob dopravy a dodání atd.

 

Propagace (Promotion)

Zastřešuje nástroje a způsoby, kterými se zákazník o daném produktu či službě dozví. Cílem je ho informovat o jejich existenci, zaujmout, budovat image značky a firmy atd. Jedná se reklamu, přímý prodej, PR (Public Relations), podporu prodeje, sociální sítě, online marketing, doporučení a podobně.

Účinný marketingový mix všechny uvedené položky kombinuje tak, aby byla zákazníkovi nabídnuta maximální hodnota a přínos a byly splněny všechny marketingové cíle firmy. Ke správnému a efektivnímu využití mixu na něj však musí marketér pohlížet z pohledu kupujícího, nikoli prodávajícího.

 

4P se tak změní na 4C:

produkt ► zákaznická hodnota ► řešení potřeb zákazníka (Customer Solution)
cena ► zákazníkův výdej ► náklady, které zákazníkovi vzniknou (Customer Cost)
místo ► zákaznické pohodlí ► dostupnost řešení (Convenience)
propagace ► komunikace se zákazníkem ► komunikace (Communication)

 

Pokud tedy chcete být úspěšní na své podnikatelské cestě a mít opravdu výdělečný byznys, nesmíte na tuto silnou čtyřku zapomínat a vždy ji zahrnout do své marketingové strategie. Jen tak to vše bude fungovat jak má a jak si přejete.

Nám se to krásně potvrzuje u vlastních klientů, kterým tak pomáháme na jejich cestě vzhůru. Právě díky ideálně zvolené kombinaci marketingového mixu a celkově promyšlené strategii dosahují vytyčených cílů.

obsah vs. výkon

Obsah & výkon ruku v ruce

Dosahování viditelných výsledků a konverzí je pro nás a naše klienty velmi důležité, proto využíváme potenciál výkonnostních kampaní naplno.

Daří se nám to nejen díky promyšlené práci s nimi, sledování výkonu, důsledným analýzám a vyhodnocováním, optimalizaci a neustálým vylepšováním podle potřeb zákazníků, ale i kvalitním obsahem. Obsahem, který má přidanou hodnotu a systematicky pracuje s publiky klientů, které tak měníme na platící a vracející se zákazníky.

Za nás je tedy jasnou odpovědí, že výkon bezpochyby potřebuje obsah. A stejně tak se content marketing neobejde bez výkonnostního marketingu a promyšlené propagace neboli prodejních kampaní šitých firmám na míru. Skvělá dvojka, která jakmile jde ruku v ruce, nenechají na sebe konverze a hmatatelné výsledky dlouho čekat.

Komentáře