Ochrana a zpracování osobních údajů a cookies

Jako náš zákazník, odběratel e-mailových newsletterů nebo návštěvník naší webové stránky nám svěřujete své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení a děláme pro to maximum.

Níže v textu uvádíme naše zásady zpracování, chcete-li nakládání s osobními údaji. Najdete tu také práva, která v souvislosti s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte.

 

Správce osobních údajů a kontakt

Správcem osobních údajů, který určuje, jakým způsobem a za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány, případně po jak dlouhou dobu, je:

GreenSocS s.r.o.
se sídlem Zdeňka Štěpánka 424/30 v Mostě
IČ: 06214614

Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Společnost GreenSocS, s.r.o. je dále zapsaná v registru Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00076250.

Jako Správce osobních údajů vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám v naší práci mohou být nápomocní.

V případě jakýchkoli dotazů či připomínek týkajících se zpracování osobních údajů nám napište na info@GreenSocS.cz.

 

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou a že splňujeme veškeré zákonné povinnosti stanovené zejména GDPR (Obecným nařízením).

Veškeré osobní údaje shromažďujeme pouze na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu.

Informační povinnost dle článku 13 GDPR plníme ještě před zahájením zpracování osobních údajů.

Na vyžádání vám rádi sdělíme rozsah údajů uchovávaných o Vaší osobě. Zároveň veškeré chybné údaje na požádání opravíme a budeme vám nápomocní v uplatňování a plnění vašich práv.

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů a účely zpracování

Za účelem plnění svých závazků při poskytování služeb a plnění smlouvy evidujeme osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon, web a účty sociálních sítí.

Abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů, evidujeme za účelem vedení účetnictví fakturační údaje našich zákazníků vč. jejich adres.

Pro marketingové účely zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, e-mail. Dále využíváme informace o tom, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte pro přímý marketing, tj. zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, protože předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední realizované zakázky.

V případě, že nejste naším zákazníkem, osobní údaje shromažďujeme pouze na základě vašeho souhlasu a vlastního poskytnutí pomocí formulářů na našem webu www.greensocs.cz nebo Facebookové stránce GreenSocs. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 5 let od udělení souhlasu.

V obou případech můžete souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

V případě pořádání živých akcí jako jsou např. konference, přednášky, zábavné akce pro veřejnost apod. pořizujeme a uchováváme fotografickou a video dokumentaci, která slouží k evidenci uskutečněné akce a její prezentaci.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies

Pro optimalizaci a zvýšení vašeho komfortu využíváme na webových stránkách www.greensocs.cz soubory cookies. Díky tomu zaznamenáváme anonymní informace pomáhající k uživatelsky přívětivějšímu prostředí. Cookies nám také měří návštěvnost a jak dlouho se na stránce zdržíte a odkud na internetu přicházíte a užitečně napovídají při reklamě.

Cookies využíváme především k:

 • optimalizaci námi poskytovaných služeb
 • anonymní analytice
 • zkvalitnění funkčnosti webu a reklamy
 • zefektivnění práce a komunikace s návštěvníky webu

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, protože věříme, že vám díky tomu můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Primárně využíváme cookies Google Analytics a Facebook. Více informací o Google cookies najdete zde, pro Facebook na tomto odkaze.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Všechny soubory cookies můžete kdykoli ve svém prohlížeči odmítnout nebo odstranit.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které uchováváme, jsou v maximální možné míře zabezpečené pomocí moderních technologií a nikdy nejsou poskytovány nebo předávány mimo EU. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.  

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to následující poskytovatelé:

 • SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb)
 • RAYNET s.r.o.
 • Facebook
 • Google
 • Active 24, s.r.o.
 • Hi-Tech inovační klastr z.s.
 • RPIC Pce s.r.o.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám, že v takovém případě budeme při výběru zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako u sebe.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z

těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@GreenSocS.cz.

Máte právo na informace, které je plněno už touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a doložíme ve lhůtě 10 pracovních dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat

stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 10 pracovní dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje  ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 pracovních dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud budete o tomto podezření nejprve informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li naším zákazníkem na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.